اکتشاف معدن mining exploration

این سایت برای آموزش و کمک به دانشجویان رشته مهندسی معدن از جمله گرایش اکتشاف در دانشگاه آموزش عالی گنابادساخته شده است

اکتشاف معدن mining exploration

این سایت برای آموزش و کمک به دانشجویان رشته مهندسی معدن از جمله گرایش اکتشاف در دانشگاه آموزش عالی گنابادساخته شده است

اکتشاف معدن  mining exploration
نویسندگان

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

جمعه, ۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۱۶ ق.ظ

انواع مته های حفاری

سرمته


انواع مته های حفاری

مته های حفاری که معمولا به پایین ترین بخش لوله حفاری یا در مورد چاههای عمیق بالاخص سیستم حفاری چرخشی به پایین ترین بخش لوله اضافی (drill collar ) متصل بوده و عامل انتقال انرژی دریافتی از لوله ی حفاری به سنگ می باشد و از این طریق موجب نفوذ در آنها می گردد. بدون شک مقدار انرژی باید به حدی باشد که بتواند مقاومت سنگ را در هم بشکند و جنس مته ها نیز باید از موادی تشکیل شده باشد که در مقابل سختی سنگ ها ، حرارت و فشار اعمال چاه یا چاهها مقاومت کنند . با توجه به عملکرد مته های حفاری ( شکستن و نفوذ در سنگها ) آنها را بر اساس سه اصل زیر طراحی می کنند:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۰۸:۱۶
محمدحامد آفتاب
جمعه, ۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۰۱ ق.ظ

مغزه چیست؟

مغزه


مغزه چیست ؟
نمونه ای استوانه ای شکل که از طبقات درون زمین در عمق پائین و اندازه های مختلف گرفته می شود که به روی آن تجزیه و تحلیلهای زمین شناسی از قبیل خصوصیات سنگ مخزن ، میزان تراوایی سنگ ، میزان تخلخل و درصد وجود نفت و گاز و آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۰۸:۰۱
محمدحامد آفتاب
پنجشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۲۹ ق.ظ

Building stone quarry Samen Hujaj

معدن ثامن الحجج بجستان


Report hits the ground and mine: Building stone quarry Samen Hujaj

Mhmdhamd sun


Samen mine located on the outskirts Bajestan Hujaj located at 50 kilometers from the city of Gonabad. The mine exploration work was carried out in 1993.

The quarry of marble (calcium carbonate) extract.

Physical characteristics:

1.       Density of 2.7 grams per cubic centimeter

2.       Compressive strength of 675 grams per square centimeter

3.       Clay content below 2%

The clay annoying element in this stone for stone processing and construction Sakhtmanyst and great ideal.

It was an inverse extraction step is to extract the best slope is 30 to 40 budget

Extraction:

Preparation, drilling, cutting, block up, shape up, the quality, grading and transportation for factory

Is processed.

Shipping is based on the principle of cutting and drilling. Conventional methods for cutting with diamond wire is in Iran, which is quite economical and efficient and is effective on most stone. Drilling, and started down the size of the blocks is given to the person digger. That was all then from top to bottom by measurement instruments, measurements were made and the holes to be. Holes that are connected from the top and through K pipes and wires rejected his cut longitudinally from top to bottom is the standard of 6 to 7 meters height stone. The remarkable thing is not that quick turnover diamond wire stone, but he soon recede speed device Cutting that affects the cutting speed.

Cretaceous limestones, tectonic structure of typical and bottom make this area a stone column Iran.

Between 1998 and 2008, 20 mines were active in the area. Exports to South East Asia region, the area of ​​the Persian Gulf country that has been suspended due to political and high costs. Major exports to Mahmoud Abad Isfahan, Mashhad and Tehran Shamsabad done.

Grading factors:

Color stability, health, six on cutting and cut to fit.

Stones are divided into the mine to 6 degrees with a stone plaque formation has a direct relationship For example, a grade 1 per

tonne 10 meter high stone plaque that at best 40% of the ore grade 1, 2 and 3 there.


Translated by Mhmdhamd sun محمدحامد آفتابThe end


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۵ ، ۰۸:۲۹
محمدحامد آفتاب
چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴ ق.ظ

Drilling mud tasks

The main tasks include drilling mud:

 

        A) clean the bottom of the well and transfer logs to the surface and to separate them from the cutting surface

        B) Reduce friction between the drill string and the walls of the well and the drill string and drill bit cooling and lubrication

        C) Maintaining the stability of uncoated wellhead

        D) Prevent inflow of reservoir fluids, oil, gas, or water permeable rocks excavated

        E) Flowers lined with low permeability formed thin in order to close cavities and holes in the drill to

           penetrate the formation

        F) Protection and conservation of the walls of the well

         G) Prevent damage to the productive formation

         H) Drilling pipe corrosion prevention

          I) Business data about them that has been undergoing excavation

          J) Logs suspend drilling when drilling moratorium

          L) Subsurface pressure control

           M) Weight-bearing fields and drilling equipment

To achieve the above functions, it is necessary to minimize side effects are the following:

        A)damage subsurface formations, particularly those who are productive

B) reduce the rate of penetration

C) swab pressure and circulation problems

D) loss goals

E) wear well

 F) swelling of the walls of the well and create a tight space

G) drilling pipe sticking to the walls of wells

H) maintenance undesirable solids in drilling fluid

I) Environmental Impact

j) corrosion and wear drilling equipment

 

Translation: By Mhmdhamd sunمحمدحامد آفتاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۱۰:۴۴
محمدحامد آفتاب
چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ق.ظ

گل حفاری


گل حفاری نقش مهم و حساسی در حفاری دارد در واقع سرمایه های مالی و انسانی به این ماده بستگی دارد و اشتباهی در انتخاب کردن نوع و وزن آن از بسته شدن چاه تا ذوب شدن دکل و نابود شدن انسان های بسیاری همراه است. مسیر حرکت گل بصورت مسیر بسته واز کناردکل شروع شده از درون لوله های حفاری عبور کرده سپس از شکافهای درون مته خارج و بعد از آن از کناره هی لوله حفاری به محل اولیه خود بر میگردد در این مسیر گل نقش های تعیین کننده ای دارد. که عبارتنداز:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۵ ، ۱۰:۰۲
محمدحامد آفتاب

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank